MİNYATÜR

MİNYATÜR

16 Eylül 2020 Kapalı Yazar: guvenuzman

Türk El Sanatları MİNYATÜR

 

Geleneksel Türk El Sanatlarımızı dergimizin her yeni sayısında sizlerle yeniden hatırlamaya devam ediyoruz. Bu sayımızda sizlere el sanatlarının en çok sevilenlerinden olan Minyatür Sanatı’nın inceliklerini anlatacağız. Minyatür terimi, genel anlamıyla çok ince işlenmiş küçük boyutlu resimler ve bu türdeki resim sanatları için kullanılmaktadır.

Minyatür, çok ince işlenmiş ve küçük boyutlu resimlere ve bu tür resim sanatına verilen addır.
Minyatür yerini yavaş yavaş bildiğimiz anlamda çağdaş resme bırakmaya başladı. Ama batıda olduğu gibi ülkemizde de geleneksel bir sanat olarak varlığını sürdürüyor.

8. ve 9. yüzyıla ait olan ve günümüze gelmiş Türk resim sanatının örnekleri arasında, duvar resmi ve figürlü işlemelerin yanında minyatürler de bulunmaktadır. Türklerin eski yurtları Orta Asya’da, Türkistan’da yaşadıkları döneme ait olduğu düşünülen minyatür örnekleri hala Topkapı Sarayı arşivlerinde bulunmaktadır.

 

Günümüzde tarihi mekanlarda  bulunan minyatürler kıymetli birer tarihi belge niteliğindedir.

Minyatür, genel olarak zamanın örf ve adetleri, giyim kuşam ve Osmanlı Türk tarihini anlatır. Seferler, saray yaşamı, portreler, Topkapı Sarayı, şenlikler, edebi eserler, dini olaylar, doğa ve kent görünümleri, günlük yaşam sahneleri, doğa üstü yaratıklar, kadın ve erkek tasvirleri ve minyatürde işlenen konulardır.