ORHAN VELİ

ORHAN VELİ

25 Ağustos 2020 Kapalı Yazar: guvenuzman
ORHAN VELİ BÜTÜN ŞİİRLERİ
Garip akımıyla Türk şiirine yepyeni bir soluk getiren, Türk şiirinin “zincirkıran”ı, Orhan Veli, “Bütün Şiirleri” ile şiirseverlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
“Bütün Şiirleri”, Orhan Veli’nin Garip, Vazgeçemediğim, Destan Gibi, Yenisi ve Karşı adlı şiir kitaplarındaki şiirlerin yanı sıra, kitaplarına girmeyen ve sağlığında yayımlamadığı şiirlerinden oluşuyor.
Orhan Veli: Türk şiirinin “zincirkıran”ı, “kasketgiydiren”i, “sivilleştiren”i,
“açıkhavaozanı” …
“Orhan Veli çok daha ileriye bir adım attı: Şiirin kendi öz bir dili, bir vezni
olmadığı gibi kendine öz konuları da olmayacağını gösterdi, ahengin,
musikinin de şiirden kaldırılabileceğini anlattı.”
-Nurullah Ataç
“Orhan Veli’nin kavgası, edebiyatımızın en büyük kavgasıdır, buna
inanıyorum. Irmağın yatağını daha doğal bir vadiye indirdi. Şiire kasket
giydirdi, sivilleştirdi onu. Bugünkü şiir verimleri onun daha verimleridir biraz.”
-Cemal Süreyya
“Her tümce bir yana, açık havanın ozanıdır Orhan Veli her anlamda. Caddeler
genişledi, kitaplar inceldiyse Çalap’ın işi değildir bu. Geleceğe doğru süren bir
şimdinin şiir etkisi! Yalnızca gam değişikliği de değil, hepten Atonal. Orhan Veli
olayı da, olaylığını yitirmiştir artık. Şiiri ise kalmıştır görünüyor, geniş açıdan bir
deyişle.”
-Ece Ayhan